Motivatie

In het voorjaar van 2019 ontwikkelde de vzw Gemeenschap Heppeneert een strooiweide. Met dit initiatief wordt de vraag van velen beantwoord om de as van een dierbare overledene te kunnen uitstrooien in Heppeneert, het bedevaartsoord van O.L. Vrouw van Rust. Vaak gaat het om mensen die geregeld naar Heppeneert kwamen voor een kerkbezoek of om aan te sluiten bij een liturgische viering.

Ook pelgrims vragen tijdens hun leven om een laatste rustplaats te mogen krijgen in Heppeneert waar ze geregeld hun geloof uitdrukten in de liturgie of in hun devotie tot O.L.Vrouw van Rust. Ons bedevaartsoord is vaak een plaats van ontmoeting, gebed, en stilte. Het is een plek waar lief en leed aan Maria en de verrezen Heer wordt toevertrouwd en waar men rust en inspiratie vindt.

Het is ook een plaats waar nabestaanden naar kunnen terugkeren ter herdenking van hun dierbaren die hun laatste rustplaats hebben gekregen dicht bij O.L.Vrouw van Rust.

De 7 medaillons

Op de strooiweide bewandelen wij de weg van Maria. In haar leven wisselden vreugde en verdriet elkaar af. De droeve mysteries zijn uitgebeeld in het Mariapark. Op de strooiweide leidt de weg ons langs de blijde momenten die uitmonden in haar thuiskomen bij de Eeuwige, de God van alle leven. De 7 blijde geheimen van Maria worden uitgebeeld op bronzen medaillons. We hebben hiervan een hedendaagse vertaling gemaakt.

1. De boodschap: Licht in duisternis

De engel Gabriël bracht Maria de blijde boodschap dat zij moeder zou worden van Jezus, Gods zoon, de verlosser van ons allen. Hij is de brenger van Licht in duisternis.

2. Het bezoek aan Elisabeth: Eenzaamheid verdwijnt

Tijden het bezoek aan haar zwangere nicht Elisabeth vond Maria eindelijk iemand met wie zij haar vreugde en haar ontzag voor wat er in haar gebeurde kon delen. Vreugde en verdriet delen doet eenzaamheid verdwijnen.

3. De geboorte: Nieuw leven

Door Maria’s beschikbaarheid voor Gods plan werd zij de moeder van Jezus, de Messias. Maria heeft meegewerkt aan de verlossing van ons allen door nieuw leven in haar schoot te dragen.

4. Opdracht in de tempel: Doelgericht leven

Jezus werd in Jeruzalem in de tempel aan God opgedragen. Simeon komt naar Hem toe en spreekt uit dat Jezus een Goddelijk kind is met een bijzondere taak. Hij is ons voorbeeld voor een doelgericht leven.

5. De terugvinding in de tempel: Angst wordt hoop

Maria en Jozef waren Jezus na het paasfeest kwijt. Hun angst verdwijnt als ze hem in de tempel vinden. Zijn geloof biedt troost en hoop.

6. Kroning van Maria in de hemel: Sterkte door geloof

In de Hemel wordt Maria gekroond tot koningin van hemel en aarde. Ze is onze machtige voorspreekster in de Hemel. Daarom kunnen wij Maria vragen om hulp.

7. De verschijning: Moedig verder

De verschijning laat ons geloven in een eeuwig leven na de dood en geeft ons de kracht om moedig verder te gaan.

Afspraken rond strooiweide

Vzw Gemeenschap Heppeneert beheert de strooiweide. Door middel van het formulier op de achterzijde kan een aanvraag tot asverstrooiing op de private grond van de strooiweide van Heppeneert gedaan worden bij de beheerder van de strooiweide.

Langs de wandelweg vind je zeven medaillons of beeldengroepen die een etappe uit Maria’s leven uitbeelden. De familie kan de as van hun dierbare verstrooien bij de beeldengroep van hun keuze of die van de overledene. Er wordt een naamplaatje bij de beeldengroep aangebracht ter herdenking van de dierbare. De naamplaatjes worden uniform gehouden en worden samen met de aanvraag tot verstrooiing besteld bij de beheerder,

Petronella Zelissen:
0032 497 48 98 61
strooiweide@heppeneert.be

Iedere dierbare die zijn laatste rustplaats vindt in bedevaartsoord Heppeneert wordt ook ingeschreven in het register van de Strooiweide.

Voor het gedenkplaatje en het blijvend onderhoud van de locatie dient een bijdrage van 100 euro gestort te worden op rekening BE69 0689 3123 4278. Een donatie aan het bedevaartsoord is altijd welkom.

De strooiweide wordt onderhouden door de vzw en deze ziet nauwlettend toe dat deze plaats gebruikt wordt waarvoor ze dient: enkel het uitstrooien van as van een overledene. Het wijzigen van de infrastructuur of het aanbrengen van permanente decoratie is niet toegestaan.

De asverstrooiing gebeurt door een begrafenisondernemer of door de familie.

Voorafgaand aan de uitstrooiing wordt in Heppeneert geen liturgische dienst georganiseerd. De vzw gaat er vanuit dat een liturgische afscheidsdienst voor of na de crematie heeft plaatsgevonden. Een kerkbezoek aansluitend bij de asverstrooiing is altijd mogelijk.

De tekst van het gebed tot O.L.Vrouw van Rust is beschikbaar in het portaal van de kerk.

Aan de voet van de beeldengroep kan bij de uitstrooiing of met Allerheiligen- Allerzielen, een bloemstukje of attentie geplaatst worden dat een maand kan blijven staan.

De vzw behoudt zich het recht voor om aangebrachte versieringen/bloemstukken te verwijderen. Alsook het nodig onderhoud en werkzaamheden uit te voeren. Zij ziet er op toe dat de strooiweide ten allen tijde rust uitstraalt.

vzw Gemeenschap Heppeneert
Heppeneert 21
3680 Maaseik
Ondernemingsnummer: 441.258.938

Aanvraag Naamplaatje