Aartsbroederschap van O.-L.-Vrouw van Rust

Streven en doel van de Aartsbroederschap

“De Heilige Moeder van God, de Koningin van de Vrede – die voor ons de RUST van geest en hart gedurende ons leven en in ons stervensuur verkrijgen – kan eren en doen eren: dat is het streven en doel van de Aartsbroederschap…”

Jezus kan ons de vrede schenken, vrede in ons hart, waarzonder wij niet kunnen leven. Die vrede en rust bekomen wij gaarne door de bemiddeling van O.L.-Vrouw.

Sinds jaren komen bedevaarders naar Heppeneert, om te bidden voor geestelijke en lichamelijke gezondheid, om bevrijd te worden van angsten en kwellingen allerhande, om inzicht te verkrijgen in moeilijk te nemen beslissingen, kortom om de lasten van dit leven te kunnen dragen vanuit een serene geloofshouding. Inzonderheid komt men naar Heppeneert, om te bidden voor kinderen die moeilijk kunnen slapen, voor kinderen die lijden aan zenuwachtigheid, die onrustig of angstig zijn, opdat zij door de voorpsraak van O.L.-Vrouw mogen opgroeien als vreugdevolle en dankbare kinderen.

De leden van de Aartsbroederschap

De leden van de Aartsbroederschap bidden regelmatig het gebed dat zij bij hun inschrijving ontvangen en dragen getrouw de medaille vaan O.L.-Vrouw van Rust.

Ook bidden zij dagelijks voor elkaar een Weesgegroet met de aanroeping: “O.L.-Vrouw van Rust, bid voor ons”. Voor alle ingeschrevenen wordt wekelijks een eucharistieviering opgedragen te Heppeneert (zondagmorgen).

“De Maas voerde op haar golven mee
en liet op deze oever achter
Uw beeld van ingetogen wee,
Met Sint-Johan als trouwe wachter…”

(Hilarion Thans, 1947)