De H. Gertrudis, patrones van het kerkje van Heppeneert

Als we de kerk binnenkomen zien we rechts het zijaltaar dat toegewijd is aan de H. Gertrudis, patrones van deze kerk.
Het beeld van de H. Gertrudis dateert uit het begin van de 16e eeuw.

De H. Gertrudis heeft in haar rechterhand een geopend boek en in haar linkerhand een (vernieuwde) staf. Op het voetstuk van het beeld loopt er een rat rond en twee ratten klimmen langs haar kleed omhoog.

De hulp van de H. Gertrudis werd ingeroepen tegen koorts, krankzinnigheid, reisgevaren, ratten en muizen; deze knaagdieren zorgden voor de verspreiding van epidemieën zoals de pest, die ook in 1630 onder het pastoraat van Kruisheer Jan Halbach in Heppeneert de inwoners teisterde.  Hij verzorgde zijn parochianen, doch bezweek uiteindelijk zelf aan de besmettelijke ziekte op 21 augustus 1634. In zijn pastorale notities vermeldde hij dat de kerk van Heppeneert een druk bezochte, en vermaarde bedevaartsplaats was ter ere van de H. Gertrudis en dat er een boek bestond waarin de wonderen en weldaden vermeld waren, bekomen door bemiddeling van de H. Gertrudis.

Eén verhaal, de legende van de Kaartridder van Heppeneert, dat hij zelf had horen vertellen door de ouderlingen van zijn parochie, tekende hij volledig op.