Welkom in Heppeneert

Pelgrimspad

Bij de dijkversteviging in 2014 is buitendijks een nieuw pelgrimspad aangelegd vanuit Maaseik naar het bedevaartskerkje (3km). Doordat dit pad gescheiden is van het toegangsverkeer is een rustige bezinnende wandeling door de kleurrijke natuurlijke Maasuiterwaarden mogelijk. In de toekomst zullen ook de Compostellagangers dit pad volgen. Wandelschoenen zijn aanbevolen.