Op donderdag 8 juni vieren we in de gehele Kerk sacramentsdag. Eigenlijk is het elke zondag sacramentsdag of zelfs elke dag. We weten dat de leerlingen van Jezus na zijn heengaan, Hemelvaart, niet echt bedroefd waren. Hij is naar zijn Vader gegaan en toch bleven de leerlingen niet bedroefd achter. Sterker nog ze “keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug” (Luc. 24, 52)

Omdat de leerlingen hadden begrepen dat Jezus op een nieuwe manier in hun midden aanwezig zou zijn. Bij de Emmaüsgangers en het breken van het brood, hadden zijn Hem erkend. Hij had hun niet verlaten. Hij blijft bij hen alle dagen tot de voleinding van de tijd (Matt. 28,20). In het brood en de wijn herkenden zij Hem en herinnerden zij zich deze woorden van Jezus dat Hij bij hen zou blijven. In iedere Eucharistieviering denken wij dus niet enkel aan God of luisteren wij enkel naar verhalen van 2000 jaar geleden. We weten dat Hij aanwezig is en bij ons komt, nu en in iedere Eucharistieviering in de tekenen van brood en wijn, zijn lichaam en bloed. Het is de _core business _van ons geloof.

Van harte uitgenodigd om tot rust te komen en een uurtje bij Jezus te zijn tijdens de lofgebeden, muziek en meditatie op sacramentsdag, 8 juni, om 14.30u in Heppeneert.

Zuster Isabelle