Op zondag 30 april werd met meerstemmige Mariaklanken, gebracht door de Karolingers uit Maaseik, de meimaand geopend.

Met een repertoire van Vlaamse Romantiekers en Hedendaagse componisten, brachten de Karolingers uit Maaseik onder leiding van Johan Boonen enkele parels van Vlaamse Marialiederen ten gehore. Met hun bescheiden bezetting van 12 zangers deden zij ons de schone hulde aan Maria ontdekken die componisten doorheen de eeuwen gebracht hebben. Daarop zongen de meer dan honderd aanwezigen: “Mijn hart zingt voor de Heer, Magnificat”, uit volle borst mee tijdens de korte gebedsdienst die volgde op het concertgedeelte van de Karolingers. Ook het hart van Maria zal zich verheugd hebben over deze stemmige zondagavond aan de vooravond van de aan haar toegewijde maand.