Bij het binnenkomen van de kerk is u wellicht de oude zaaimachine met mooie rode bloemen niet ontgaan. Het is vandaag dan ook net als elk jaar de ‘Dag van de landbouw’, liefst zou ik zeggen ‘Feest van de Landbouw’.

Die indruk krijg je alleszins als je hier voor het altaar opnieuw de weelde aan akkerbouwvruchten , verse groenten en fruit ziet. Dit alles in een kader van nostalgisch landbouwalaam. Als je de vruchten aandachtig bekijkt kun je niet geloven dat het zo droog was dit jaar. Dit is dan ook typisch de kracht van de boer die ondanks tegenvallende weersomstandigheden, evenwel met grotere inspanningen, er toch in slaagt mooie vruchten voort te brengen. De boer, de blijvende garantie voor gezond en veilig voedsel , elke dag opnieuw!

De realiteit in de landbouw vandaag is verre van een feest; onvoorspelbare kostenstijgingen op elk erf door de oorlog in Oekraïne , de uitzonderlijke droogte tijdens het volledige groeiseizoen en alsof het nog niet genoeg is komt daar bovenop de hele stikstof discussie. Vooral dit laatste creëert voor vele bedrijven een grote onzekerheid en een directe bedreiging naar de toekomst. De boeren begrijpen het niet meer, voelen zich gediscrimineerd en de speelbal van sommige politici.  Bij velen loert ontmoediging dagelijks om de hoek.

Onze samenleving is in snel tempo aan het vervreemden van de landbouw, zorgelijk, zelfs onrustwekkend. Vorig jaar in coronatijd, ontdekte iedereen plots, met deels lege rekken in de grootwarenhuizen, het belang van eigen voedsel voorziening. Nu de rekken weer rijk gevuld zijn lijkt alles even plots vergeten.

Toch zal bij de klimaatopwarming voeding van eigen bodem opnieuw aan belang toenemen. Eigen voeding die de scharnier vormt van een evenwichtige veilige samenleving, gezond en duurzaam. Een voeding voor iedereen beschikbaar maar vooral ook voor iedereen betaalbaar. Wel daar staan onze boeren van de morgen tot de avond voor garant, elke dag opnieuw. Met deze dag wil men dat iedereen laten ervaren.

Daarom stellen vandaag heel wat boeren hun bedrijven open om iedereen de kans te geven de hedendaagse boerenstiel van dichtbij te ervaren. Dit is absoluut nodig want de tijd dat iedereen in zijn jeugd opgroeide op het platteland tussen de akkers en weiden ligt al heel ver achter ons. Die tijd is rijp voor de geschiedenisboeken.

Ondanks alles willen de boeren met deze versiering O.L. Heer danken voor het afgelopen jaar. Tegelijk willen ze bidden voor voldoende veerkracht om de moeilijke omstandigheden, elke dag opnieuw, aan te kunnen, gelet op hun verantwoordelijkheid ten bate van de hele samenleving.

We willen hun daarvoor bedanken en wensen hun vandaag veel succes toe! (Bert Bohnen)