Op zondag 4 december 2022  zal het Maasland Kozakkenkoor een advents- c.q. kerstconcert verzorgen in het Bedevaartskerkje te Heppeneert. De aanvang is om 14.00 uur en er is vrije toegang, kortom voor iedereen een aanrader….
Het Maasland Kozakkenkoor bestaat sedert 1978 en heeft al meerdere keren in dit prachtige kerkje gezongen. In mei jl. heeft het koor een succesvol benefietconcert verzorgd ten voordele van de bevolking van het door oorlog geteisterde Oekraïne.

Het koor zal deze keer liederen ten gehore brengen uit de Orthodox-Byzantijnse cultuur en overige prachtige Kerst- en volksliederen uit Oost-Europa. Ook bekende kerstliederen die hier normaliter worden gezongen, zullen niet ontbreken. Verder heeft het koor voor dit concert het repertoire deels vernieuwd, eveneens met prachtige liederen uit de Balkan.

Vanaf de oprichting staat het koor onder leiding van dirigent en musicus Bert Ramakers en wordt begeleid door een vaste accordeonist. Verdere informatie over dit concert en het Maasland Kozakkenkoor in het algemeen, kan worden ingewonnen bij de secretaris:

​Piet Ramakers, tel.0611722474, of per mail: maaslandkozakkenkoor@gmail.com.