Herdenkingsviering pastoor Mathieu Stals 10 oktober 2022

In 1999 kwam pastoor-emeritus Mathieu Stals in Heppeneert wonen.

Voor hem een zalige tijd, zo zei hij ons vaak. Geen verantwoordelijkheid meer en toch priester kunnen zijn voor de plaatselijke gemeenschap en de bedevaarders bij Maria, Onze Lieve Vrouw van Rust.

Hij voelde zich thuis in Heppeneert en genoot van de natuur om zich heen en vooral van zijn vogels in de volière en van het gezang van de nachtegaal. Meneer pastoor was een echte vogelliefhebber. Een nachtegaal siert dan ook zijn gedachtenisprentje.

Hij hield ook van wandelen. Tijdens de wandelingen was hij de verteller over maatschappij, natuur, godsdienst, kerk enzomeer.

Hij leerde alle gezinnen van Heppeneert kennen, wist wat de boeren zaaiden en oogsten, betrok de kinderen en jongeren bij de vieringen en bezocht iedere maand trouw de zieken. Ook de vele bedevaarders vonden bij hem een luisterend oor.

In zijn preken wist hij velen telkens in het hart te raken door zijn combinatie van “serieus en humor”. Hij sprak mensen aan in een eenvoudige taal steeds bezorgd om de bijbelse boodschap in deze tijd verstaanbaar en beleefbaar te maken. In de kerk was het altijd muisstil als hij vertelde. Zijn preken werden niet alleen gesmaakt door de inwoners van Heppeneert maar ook door de vele kerkgangers van beide Limburgen. De vurigheid en de sterke overtuiging waarmee hij de blijde boodschap verkondigde zal ons altijd bij blijven.

Met: ‘Nog een fijne zondag en smakelijk eten. En drènk uch dao ouch een glaeske bij!’ eindigde hij steeds zijn vieringen.

Meneer pastoor was een vriendelijke, zachtmoedige, overtuigde priester, die dicht bij de mensen leefde en met hen lief en leed deelde. Hij was een echte volkspastoor.

Regelmatig vertelde meneer pastoor dat niemand in het hele bisdom het beter getroffen had dan hij. ‘Heppeneert, zijn woning en zijn vogels, de inwoners, de bezoekers van het bedevaartsoord, kortom je kon het niet beter treffen’, zei hij dan. Hij was enorm dankbaar hiervoor. ‘Nu meneer pastoor, wij zijn ook enorm dankbaar dat we u hebben gekend, dankbaar voor alles wat u voor ons betekend hebt.’

In deze viering gaan dan ook onze gedachten en mooie herinneringen uit naar meneer pastoor Thieu Stals die overleden is op 2 september 2022.

Werkgroep O.L.V. van rust